Ghobadi, Behzad. 2018. “Religion and Family”. European Journal of Behavioral Sciences 1 (1):37-47. https://doi.org/10.33422/EJBS.2018.05.84.